Miejsce organizacji
XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Instrumentariuszek
Hotel Crystal Mountain, Wisła