Zasady udziału w konferencji w kontekście reżimu sanitarnego związanego z COVID-19


1. Każdy z uczestników konferencji jest zobowiązany do:
* zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą itp.;
* obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu z sali wykładowej;
* ustawiania się z zachowaniem dystansu 1,5 metrów względem pozostałych uczestników;
* zajmowania miejsc siedzących naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między uczestnikami.

2. Na terenie wydarzenia zostaną rozmieszczenie środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 metra pomiędzy uczestnikami.

3. Przed wejściem na salę konferencyjną będzie badana temperatura (bezdotykowo)

4. Recepcja konferencyjna będzie świadczyć pomoc uczestnikom wyłącznie w niezbędnym zakresie:
* personel obsługujący konferencję będzie wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk etc.).
* identyfikatory będą odpowiednio wcześnie przygotowane, zdezynfekowane i zapakowane w osobne woreczki strunowe.
* torby konferencyjne będą do indywidualnej dyspozycji uczestników

5. Prosimy aby płatność za konferencję była dokonywana przelewem (w bardzo wyjątkowych sytuacjach gotówką bądź kartą kredytową podczas konferencji)
 

Zasady przeprowadzania warsztatów w kontekście reżimu sanitarnego związanego z COVID-19


•    każdy z uczestników będzie zobowiązany do noszenia maseczki lub przyłbicy podczas warsztatów
•    przed wejściem na każde warsztaty będzie mierzona temperatura
•    na każde warsztaty będą przygotowane rękawiczki jednorazowe
•    krzesła w salach warsztatowych będą rozstawione w odległości 1m od siebie
•    przed wejściem do każdej sali warsztatowej będzie ustawiony aplikator z płynem dezynfekcyjnym
•    przerwy pomiędzy warsztatami będą trwały 10 min. w celu przewietrzenia sal warsztatowych
•    uczestnicy będą 'odgórnie' przydzieleni do grup warsztatowych z uwzględnieniem kryterium regionalnego i nie będzie możliwości 'mieszania się grup'
•    przedstawiciele firm będą zobowiązani do noszenia maseczki lub przyłbicy podczas warsztatów
•    sprzęt warsztatowy (jeżeli nie będzie jednorazowy) będzie dezynfekowany podczas przerw.